Fönsterfilmer

Användandet av glas i arkitektur har stadigt ökat de senaste åren. Glas ger en känsla av rymd och släpper in dagsljuset, som vi så väl behöver. Glaset har många positiva egenskaper, men också en del nackdelar.

Genom montering av fastighetsfilmer från Inwi får du en mängd fördelar i din innemiljö:
  • Energieffektivisering och ett kontrollerat inomhusklimat
  • Solavskärmning och minimering av bländning och reflektion
  • Skydd mot blekning
  • Avskärmning av exempelvis trådlösa nätverk
  • Höjd nivå av inbrottsskydd
  • Utökat personskydd
Vi har delat in produkterna i tre kategorier, Solskyddsfilm, Säkerhetsfilm och Dekorfilm.

En del av filmerna är dessutom så kallade kombinationsfilmer där du får flera fördelar med montering av en typ av film.

Med fönsterfilm monterat på dina fönster får du en långsiktig och trygg lösning på dina problem. Vanligtvis lämnar vi 10 års garanti på invändigt monterade filmer och 2-7 års garanti på utvändiga montage.

Du läser mer om de olika filmerna här: Fönsterfilm.

Solar Gard

Inwi har valt att samarbeta med filmtillverkaren SolarGard, som ingår i den globala Saint-Gobain koncernen. Detta samarbete ger oss en partner med lång erfarenhet av fönsterfilm och olika glasteknologier, och vi säkerställer att vi alltid har produkter innehållande den senaste tekniken.
För en aktör som SolarGard står också ett långsiktigt strategiskt miljöarbete högt på agendan.Ljudabsorbenter

Från Glimåkra kommer produkter avsedda att skapa trivsel på arbetsplatsen. Trivsel kommer ur en lugn miljö där störande ljud och ljus reducerats och där det ges möjlighet till en privat svär. Trivsel skapas också genom behagliga former och färger, det vill säga god design. Trivsel är också välbefinnande av att veta att produkterna på arbetsplatsen är tillverkad av god kvalité, med stor yrkesskicklighet och med en minimerad miljöpåverkan.

Du läser mer om produkterna från Glimåkra här: Ljudabsorbenter